Alles komt goed

In Rotterdam Delfshaven staat een huis, waarbij een deel van de muur bedekt is met een grote foto met de tekst: Eens Komt Alles Goed.

 Leestijd: 2-3 minuten

Die foto hing daar overigens al lang vóór de Corona-crisis. Alles komt goed. Vaak hoor ik dat deelnemers ook tegen elkaar zeggen als ze elkaar willen opbeuren of troosten. Vaak helpt het. Maar soms klinkt het ook wat goedkoop. Het is makkelijk gezegd, alles komt goed. Zo hoorde ik een keer een jongen gefrustreerd zeggen: “Ik word moe van die ‘alles komt goed’! Hoezo komt het goed?!?”

En toch. Toch zijn er in deze crisis twee dingen die ons troosten.

God is met ons.

Het eerste is: God is met ons. Hij is dichtbij. Hij ziet ons. God werkt in ons, door ons, om ons heen. Ook al merk je er niets van, ook al lijken je gebeden zinloos. Dit is de belofte die keer op keer herhaald wordt in de Bijbel, die keer op keer ervaren wordt door gelovigen door de eeuwen heen. God is overal: in huiskamers en wachtkamers, in kroegen en kerken, in gevangeniscellen en ziekenhuiszalen, op straten en in parken, in machtscentra en in nachtopvangen. Zijn Naam is IK BEN en IK ZAL (ER) ZIJN en Immanuel. Hij is dicht bij mensen die wanhopig zijn. Hij redt de mensen die alle hoop hebben opgegeven. (Psalm 34:19).

Daarom komt alles goed.

Het tweede is: daarom komt alles goed. De Bijbel zingt ervan, van de toekomst die gaat komen. En sinds de tijd van de Bijbel zijn mensen erover blijven zingen en in blijven geloven. De Engelsman Richard Baxter leefde in het Engeland van de 17e eeuw. Zijn stad Londen verloor een derde van haar inwoners aan de Grote Plaag en een derde van haar gebouwen aan de Grote Brand. Er was burgeroorlog en er waren religieuze conflicten en Baxter belandde op hoge leeftijd nog in de gevangenis vanwege zijn geloofsovertuigingen. Maar Baxter hield vol.

Hij schreef een boek: The Saints’ Everlasting Rest. De titel verwijst naar een passage uit het Bijbelboek Hebreeën. Het volk van God wordt daar een eeuwigheid van vrede en rust beloofd. Als je dat als je uiteindelijke doel beschouwt, zegt Baxter, komt lijden in een ander perspectief te staan. Neem bijvoorbeeld een drukke werkweek, waarbij je uitkijkt naar en je verheugt op een rustig weekend. Of neem een intensieve periode, waarbij je toeleeft naar een langverwachte vakantie. Of bedenk hoe je na een lange scheiding van een geliefde, je je kunt verheugden op het weerzien daarvan.

Heimwee naar een andere wereld

Zo, zegt Baxter, is het ook met het uitzien naar de eeuwigheid. Je moet die werkweek vol maken, maar dat weekend komt eraan. Daarbij kunnen problemen en tegenslag er voor zorgen dat dat we niet al te gehecht aan dit leven hier en nu raken, alsof dat alles is. Zo merkte Baxter bij zichzelf op, dat hij met een andere intensiteit bad in tijden van tegenspoed, ziekte en armoede, dan in tijden van voorspoed, gezondheid en rijkdom. Tegenspoed leidde er bij hem toe dat hij ‘heimwee’ had naar die andere wereld en dat hij serieuzer met God bezig was.

Philip Yancey, die veel geschreven heeft over het lijden en inmiddels gezien wordt als een soort expert op dat gebied, schrijft: “Niemand ontkomt aan het lijden op deze wereld. Hoe we er mee omgaan wordt mede bepaald door ons geloof in een alternatieve werkelijkheid die de onze overstijgt.’’

Jezus, hoop van de volken

Is er werkelijk meer tussen hemel en aarde? De meeste mensen die ik spreek geloven van wel. Christenen geloven daarbij, dat God zichzelf geopenbaard heeft in de God-Mens Jezus. Jezus, de Man die lachte en huilde, die kinderen zegende en zieken genas, die omzag naar gemarginaliseerden en die stierf aan een Kruis. Jezus, die opstond uit de dood, de grens naar die andere werkelijkheid overstak en zijn Geest stuurde om ons te vullen zoals we nog nooit vervuld zijn geweest. Hij is dichterbij dan je eigen adem. Jezus, die van zijn volgelingen één Lichaam maakt, Zíjn Lichaam. Jezus, die beloofd heeft terug te zullen komen en de hemel op aarde te brengen.

De Bijbel ontkent of bagatelliseert het lijden nooit. Het lijden heeft een prominente plek in de Bijbel. Van Job, de Psalmen en Klaagliederen tot de apostelen die schrijven over vervolging en verdrukking. Maar overall is er uiteindelijk een juichende, hogere toon boven het verdriet uit: de Heer is waarlijk opgestaan. Alles komt goed!

The UK Blessing

Begin mei kwam er een videoclip uit in het Verenigd Koninkrijk van Richard Baxter. Het nu postchristelijke Vernigd Koninkrijk. Na de VS is het VK momenteel het land dat het meest getroffen is door het coronavirus. In die video zingen vertegenwoordigers van meer dan 65 Britse kerken (waaronder de Koptische kerk en het Leger des Heils) hun landgenoten een 3000 jaar oude zegenbede toe (Numeri 6 : 24-26): The UK Blessing. Man en vrouw, jong en ouder, licht en donker, een unieke manifestatie van het Lichaam van Christus, waar de energie van afspat. Our buildings may be closed, but the Church is alive. Ook al is de muziekstijl misschien niet je ding: de clip straalt leven uit, kracht, hoop, blijdschap, éénheid, goedheid, genade en liefde. Met recht een blessing.

Het nummer ging direct  viral en de initiatiefnemer ontving een onderscheiding van premier Johnson. Al snel volgden reacties. Je kunt ze vinden op YouTube: Hawaï, Australië, Zuid Afrika. Neem de tijd en laat je bemoedigen een aanspreken door dit lied. En kijk het tot het einde, het bouwt op naar een schitterende climax.

The Lord bless you 

And keep you 

Make His face shine upon you 

And be gracious to you 

The Lord turn His Face toward you 

And give you peace 

 
As we receive, we agree, amen 

 
Chorus —  

Amen, amen, amen 

 
Bridge —  

May His favor be upon you 

And a thousand generations 

And your family and your children 

And their children, and their children 

 
May His presence go before you 

And behind you, and beside you 

All around you, and within you 

He is with you, He is with you

Hij is met jou. Alles komt goed.

Eén gedachte over “Alles komt goed”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *