Over deze site

Deze site is in het leven geroepen op 20 maart 2020, een dag voor het begin van de lente en in de eerste weken van de Corona-crisis in Nederland. Als geestelijk verzorger bij het Leger des Heils in de regio Rotterdam (Rijnmond – Zuidwest Nederland), voelde ik de urgentie om onze medewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen. Eén van de manieren waarop ik dat wilde doen, was door het aanbieden van een dagelijkse bemoediging in de mail (voor hen die daar prijs op stelden), gedurende de Corona-crisis.

Tegelijk bedacht ik mij, dat ik nog veel andere mensen ken die wellicht ook behoefte hadden aan regelmatige bemoediging en inspiratie door middel van geschreven woorden. In een grijs verleden beheerde ik een goed lopend weblog. Een blog is een goed middel om gedachten te delen. Je kunt bekenden er op attenderen, maar je kunt er tegelijkertijd ook onbekenden mee bereiken. Dit bracht mij op het idee om opnieuw te gaan bloggen en de content van de mails aan mijn collega’s (in aangepaste vorm) te gebruiken voor mijn weblog en ook uit te breiden met andere content.

In de periode 22 maart-29 juni vind je dus met name bemoedigingen/devotionals. Dit zijn de (licht bewerkte) versies van de dagelijkse mails aan mijn collega’s, aangevuld met wat posts in de categorie ‘music for the soul’. Vanaf 25 april ben ik de dagelijkse mails gaan afbouwen (op weg naar ‘het nieuwe normaal’), naar twee keer per week en minder. Mijn intentie was om op deze site nog regelmatig een bericht te plaatsen. Momenteel heb ik het echter zo druk, dat ik daar niet meer aan toe kom. Mogelijk pak ik dit op een later moment weer op; ik laat de site voorlopig in de lucht.

Ik hoop dat deze kleine bijdragen iets mogen betekenen voor jou als lezer!

Maar wat is nu eigenlijk een eucatastrophe?