Bidden in tijden van crisis en normaal

In een crisis wordt er veel gebeden. Waarschijnlijk meer en intenser dan in ´normale´ tijden. Een vraag die daarbij kan opkomen is: wat gebeurt er als je geen antwoord krijgt op je gebed? Als het niets lijkt uit te maken?

Leestijd: 3-4 minuten

Als je het even niet meer weet, dan blijft er nog één ding over: bidden! Bidden om een wonder, bidden om een teken, bidden om kracht. Wij westerlingen zijn vaak resultaatgericht. Gevormd door marktwerking als we zijn, denken wij in termen van oplossingen, targets en efficiëntie. Op die manier kun je ook gebed benaderen. Alsof je een kwartje in een automaat stopt: je verwacht dat er wat uitkomt. Maar wat dan als alles stil blijft? Als je gebeden blijven ‘hangen’?  Als je niet krijgt waar je om vraagt? Wat doet dat met je geloof en/of je Godsbeeld?

Lees “Bidden in tijden van crisis en normaal” verder

Tussen hemelvaart en terugkomst

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Van de vier grote christelijke feestdagen is dit denk ik de ´kleinste´.  En misschien wel de meest ondergewaardeerde. Ergens is dat wel te begrijpen. Want ja, wat vieren we nu eigenlijk? Dat Jezus bij ons weg ging, dat is toch eigenlijk ontzettend jammer?

Leestijd: 2 – 3 minuten

Misschien heeft het wel een egoïstisch motiefje. De andere feesten draaien allemaal om ons: Jezus kwam voor ons als een baby naar de wereld. Jezus stierf voor ons aan het kruis en overwon voor ons de dood. En met Pinksteren werd de Heilige Geest op ons uitgestort, om ons te vervullen en kracht te geven. Hemelvaart is het ‘feestje’ waarbij het draait om Jezus Zelf, Jezus die bij ons… weggaat. Zijn discipelen staan dan ook beteuterd te kijken als Hij voor hun ogen verdwijnt (Hand. 1:10).

Lees “Tussen hemelvaart en terugkomst” verder

Gaan voor goud

In een vorig bericht citeerde ik Rom. 5:3-4, waar staat: ‘’En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop’’. Niemand zit te wachten op moeilijkheden, maar ze zijn vormend voor ons karakter en ons geloof, zo lijkt deze tekst te zeggen. Paulus zegt zelfs dat je jezelf mag feliciteren als deze dingen je overkomen.

 Leestijd: 4-5 minuten

Ik vind het eerlijk gezegd een irritante uitspraak van Paulus. Een uitspraak die schuurt. Want nee, ik wil geen moeilijkheden en ellende. Het is niet normaal om daar naar te verlangen. Maar ik wil wél een volhardend, betrouwbaar en hoopvol persoon zijn. Kan dat ook niet zonder die moeilijkheden?

Lees “Gaan voor goud” verder

Lijden als zegen

Om ons heen zien wij een lijdende wereld. We zien het lijden van oude mensen in verzorgingstehuizen, die vanwege Covid-19 geen bezoek mogen ontvangen. Drama’s op de IC’s, waar mensen sterven zonder hun geliefden. We zien het lijden van mensen die gebukt gaan onder lock-down: kinderen in problematische gezinnen die veroordeeld zijn tot binnenblijven, ondernemers die failliet gaan, mensen die hun baan verliezen. Het lijden is een vloek over deze wereld.

Leestijd: 2-3 minuten

Dr. Paul Brand (1914-2003) was een vermaard chirurg, die baanbrekend werk verrichtte onder leprapatiënten.  Hij had een verrassende kijk op het lijden. Een beroemd boek van hem (geschreven samen met Philip Yancey) heeft als titel: The Gift of Pain. Dat klinkt belachelijk, als een mooie kreet; verzonnen door iemand achter een bureau, die geen idee van de werkelijkheid heeft. Maar Paul Brand wist wel degelijk wat lijden was. Zijn hele leven investeerde hij in ernstig zieke mensen.

Lees “Lijden als zegen” verder

Mee-lijden met God

Het is een fenomeen dat regelmatig opduikt en dat mij altijd wat verbaast: ongelovigen die God ter verantwoording roepen als er iets ergs gebeurd in de wereld of in hun leven. Zo sprak ik pas iemand die aangaf boos te zijn op God, maar net daarvoor had verklaard niet te geloven dat God bestond. Een collega appte mij een paar weken terug iets door over Arjen Lubach, overtuigd atheïst, die toch ook de vraag opperde waarom God het Coronavirus toelaat. Misschien als tegenwicht tegen gelovigen die roepen dat het een straf van God is?

Mooi vond ik het interview van Thijs van den Brink met cabaretier Herman Finkers, van iets langer geleden. Op de vraag van Thijs waar God is in het lijden, haalt die het beroemde voorbeeld aan van de Britse acteur en schrijver Stephen Fry. Fry ziet God als een sadist die botkanker schenkt aan kinderen en die vliegjes heeft bedacht waardoor kinderen blind worden. Finkers daarentegen, ziet God vooral als een lijdende God. God is als Schepper aanwezig in alles en dus lijdt God in de eerste plaats. God lijdt aan kanker en blindheid. En wij lijden, ieder op onze eigen manier, met Hem mee.

Lees “Mee-lijden met God” verder

Aftellen naar Pasen (4): de weg naar Jeruzalem

Jezus ging op weg naar Jeruzalem. Onderweg nam Hij de twaalf leerlingen apart. Hij vertelde hun: “We zijn nu op weg naar Jeruzalem. Daar zal de Mensenzoon gevangen genomen worden door de leiders van de priesters en de wetgeleerden. Ze zullen Hem laten doden. En ze zullen Hem aan de Romeinen uitleveren. Die zullen Hem belachelijk maken, zweepslagen geven en kruisigen. Maar op de derde dag zal Hij opstaan uit de dood en weer levend worden.” (Mat. 20: 17-19)

Leestijd: 4-5 minuten

De Evangeliën vertellen ons dat Jezus meermaals zijn dood aankondigde. Hij wist wat Hem te wachten stond. Maar Hij wist ook waarom Hij dat ging doen en hoe het uiteindelijk zou aflopen. Desalniettemin werd Hij in de tuin van Gethsamene door angst bevangen. Niet vreemd, als je weet dat een wrede dood je wacht.

Lees “Aftellen naar Pasen (4): de weg naar Jeruzalem” verder

Aftellen naar Pasen (3): de weg naar Jericho

We tellen af naar Pasen. De ‘stille’ of ‘goede’ week bepaalt ons bij het lijden van Jezus. Als er één ding is wat dit lijden laat zien, is het dat Jezus bereid was zijn leven te geven voor deze wereld. Zo toonde Hij zijn liefde voor ons. Liefde is volgens Jezus de essentie van de wet van Mozes (Mat. 22: 37-40). Dat komt ook naar voren in een overbekende gelijkenis.

 Leestijd: 2-3 minuten

Daarna kwam er een man uit Samaria langs. Toen hij dichtbij was gekomen en hem zag, kreeg hij medelijden met hem. Hij ging naar hem toe en verzorgde de wonden met olijfolie en wijn. Daarna verbond hij hem, zette hem op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. Daar verzorgde hij hem verder. (Luk. 10 : 33-34)

Geoefende Bijbellezers weten het direct: deze twee verzen zijn genomen uit een verhaal dat Jezus vertelde. Het verhaal over de ‘barmhartige Samaritaan’. Het is voor gelovigen een overbekend verhaal. Een reiziger op weg naar Jericho wordt overvallen en in elkaar geslagen. Bedekt met stof en zijn eigen bloed ligt hij in de hitte van het Midden Oosten te wachten op zijn dood. Achtergelaten voor de gieren.

Lees “Aftellen naar Pasen (3): de weg naar Jericho” verder

Aftellen naar Pasen (2): een anker voor de ziel

In deze laatste week van de veertigdagentijd tellen we af naar Pasen en staan we stil bij het lijden van Jezus. Door de ‘intelligente lock down’ met alle beperkingen die daarbij komen kijken, worden we bijna letterlijk stil gezet en bepaald bij het lijden van deze wereld. Een lijden dat tijdelijk is, maar hevig. Hoe gaan we daar mee om? En met ons eigen lijden?

Leestijd 2-3 minuten

De Bijbel spreekt veel over vreugde in verdrukking (Mat. 5:11-12), over dankbaarheid onder alle omstandigheden (1 Tess. 5:19), over innerlijke vrede die alle verstand te boven gaat (Fil. 4:8) . Dat lijkt bijna onmogelijk, onmenselijk zelfs. Het lijkt een soort zweverige, verheven staat, misschien weggelegd voor mediterende monniken en andere mystici, maar niet voor gewone stervelingen.

Lees “Aftellen naar Pasen (2): een anker voor de ziel” verder

Aftellen naar Pasen (1): waar is God?

Je zou het bijna vergeten, maar we zitten in de 40-dagentijd, die begonnen is met Aswoensdag. Aanstaande zondag is het Pasen. De vreemdste Pasen die we ooit gevierd hebben. In afzondering van elkaar. Feest met een rouwrandje. Maar tóch tellen we af naar Pasen, het feest van de hoop.

Leestijd: 3-4 minuten

We gaan de Stille Week in. Daarin staan we stil bij het lijden van Jezus in de laatste week van zijn leven. Maar er is al zoveel lijden om ons heen. Leed moet je niet met leed vergelijken, maar wie de beelden ziet uit Ecuador en India, beseft dat wij het nog heel goed hebben, ondanks al de ellende die corona ook hier aanricht.

Lees “Aftellen naar Pasen (1): waar is God?” verder