Pinksteren is herstelgericht

Nadat Jezus naar de hemel was gegaan, gingen zijn vrienden in lock down. Ze trokken zich terug in een huis, waar ze baden voor en wachtten op de komst van de Heilige Geest. Waarom deden ze dat niet in de tempel? Wellicht speelde angst hierbij een rol; de moord op Jezus lag nog vers in het geheugen.

Leestijd: 2-3 minuten

Toen de Geest met Pinksteren echter gekomen was, waren ze niet meer te houden. Petrus, die uit puur lijfsbehoud zijn Heer driemaal verloochend had, trad nu publiekelijk op en sprak daarbij duidelijke taal, ondanks het risico net als Jezus opgepakt, mishandeld en gedood te worden. In zijn tweede toespraak, nota bene in de tempel, vertelde Petrus (opnieuw) aan de verzamelde menigte, dat Jezus de beloofde Messias was. En vervolgde hij (Hand. 3:21): Jezus moest in de hemel worden opgenomen, tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld.

Lees “Pinksteren is herstelgericht” verder

Angst voor de toekomst (5) De hoop die in ons is

We leven in een bizarre tijd. Velen maken zich zorgen: over de toekomst, over de gezondheid van dierbaren, over zichzelf. Er lijkt ons heel wat boven het hoofd te hangen. Angst en zorgen kunnen veel doen met een mens. En ook al geloof je in God, dan nog betekent dat niet dat je gevrijwaard bent van angst. De aartsvaders waren bang, de discipelen was bang, Jezus was bang. De komende dagen wil ik steeds kort stilstaan bij christelijke reacties op angst en zorgen. Vandaag deel 5: De hoop die in ons is.

Leestijd: ongeveer 3 minuten

Angst is een krachtige emotie. Tegenover angst staat hoop, net zo’n krachtige emotie. Het is constructiever ons te vullen met hoop, dan met angst. Dat valt niet altijd mee, zeker niet als de dreiging zo dichtbij komt. Bovendien: de ellende in deze wereld wordt ons voortdurend opgedrongen door de media. Je ontkomt er niet aan.

Verschil tussen optimisme en hoop
Volgens de beroemde Franse socioloog Jacques Ellul is er een belangrijk verschil tussen optimisme en hoop. Optimisme doet niet meer dan vol verwachting uitkijken naar het positieve dat gaat komen gaat. Het zal allemaal vanzelf wel de goede kant uitvallen. Hoop is anders, gaat dieper, zet aan tot actie. Hoop inspireert om daadwerkelijk mee te werken aan dat wat komen gaat. Als wij dat iedere dag op onze eigen manier, met onze eigen talenten, in onze eigen omgeving doen, zal dat de krant meestal niet halen, maar het verandert wel de wereld!

Lees “Angst voor de toekomst (5) De hoop die in ons is” verder

Angst voor de toekomst? (3) Leven in het einde der tijden

We leven in een bizarre tijd. Velen maken zich zorgen: over de toekomst, over de gezondheid van dierbaren, over zichzelf. Er lijkt ons heel wat boven het hoofd te hangen. Angst en zorgen kunnen veel doen met een mens. En ook al geloof je in God, dan nog betekent dat niet dat je gevrijwaard bent van angst. De aartsvaders waren bang, de discipelen was bang, Jezus was bang. De komende dagen wil ik steeds kort stilstaan bij christelijke reacties op angst en zorgen. Vandaag deel 3: Leven in het einde der tijden.

Leestijd: 3-4 minuten

Leven we in het einde der tijden? Wie zal het zeggen? Je hoort het nu wel om je heen gonzen in gesprekken online en offline. Mensen, al dan niet gelovig, die stellen: dit virus is de inleiding tot meerdere grote rampen en dan volgt het eindspel. Je proeft in dat soort gesprekken vaak een toon van angst. Niemand zit te wachten op het einde der tijden.

Lees “Angst voor de toekomst? (3) Leven in het einde der tijden” verder