Tussen hemelvaart en terugkomst

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Van de vier grote christelijke feestdagen is dit denk ik de ´kleinste´.  En misschien wel de meest ondergewaardeerde. Ergens is dat wel te begrijpen. Want ja, wat vieren we nu eigenlijk? Dat Jezus bij ons weg ging, dat is toch eigenlijk ontzettend jammer?

Leestijd: 2 – 3 minuten

Misschien heeft het wel een egoïstisch motiefje. De andere feesten draaien allemaal om ons: Jezus kwam voor ons als een baby naar de wereld. Jezus stierf voor ons aan het kruis en overwon voor ons de dood. En met Pinksteren werd de Heilige Geest op ons uitgestort, om ons te vervullen en kracht te geven. Hemelvaart is het ‘feestje’ waarbij het draait om Jezus Zelf, Jezus die bij ons… weggaat. Zijn discipelen staan dan ook beteuterd te kijken als Hij voor hun ogen verdwijnt (Hand. 1:10).

Dat is begrijpelijk. Toch had Jezus hen al voorzegd dat dit zou gaan gebeuren én ook dat ze dan niet aangeslagen hoefden te zijn (Joh. 14). Twee engelen verschijnen dan ook nog eens, op het moment dat de discipelen nog naar boven staan te staren, om hen daaraan te herinneren. Jezus heeft hen vier dingen beloofd; vier redenen gegeven om niet bedroefd te zijn.

Belofte 1

De eerste belofte: zoals Hij is weggegaan, zo zal Hij ook terugkomen (Joh. 14:3; Hand. 1:11; Openb. 1:7). In die verwachting leven wij nog steeds.

Belofte 2

De tweede belofte: terwijl Hij weg is, is Hij druk bezig voor ons, om onze eindbestemming in te richten. Hij ‘maakt kamers klaar’ (Joh. 14:2). Dat betekent: Hij maakt deze wereld en wie daarop wonen, klaar voor Gods bestemming. Want er is dat grote bestemmingsplan van God voor deze wereld. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Openb. 21:1-8).

Belofte 3

De derde belofte: Hij stuurt ons zijn Geest (Joh. 14: 16,17, 26; Hand. 1:5 en 8). Die zal ons helpen, troosten, vervullen en kracht geven.

Belofte 4

De vierde belofte: Hij geeft ons vrede. Johannes 14 vanaf vers 27:

Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig. Want jullie hebben gehoord dat Ik tegen jullie heb gezegd: ‘Ik ga weg en Ik kom bij jullie terug.’ Als jullie echt van Mij hielden, zouden jullie blij zijn dat Ik naar de Vader ga. Want de Vader is belangrijker dan Ik. Ik heb het jullie nu gezegd, vóórdat het gebeurt. Dan zullen jullie Mij geloven wanneer het gebeurt.

Dus: Jezus is weggegaan, maar Hij komt terug. Hij werkt aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (waar plaats is voor heel veel mensen, zegt Hij er nog bij). Tussen hemelvaart en wederkomst moeten wij het uitzingen op deze oude aarde. Makkelijk zal het niet worden. In die tussentijd komen er oorlogen en geruchten van oorlogen, gevaarlijke ziekten, hongersnoden en aardbevingen, geloofsvervolging en verkilling van de liefde. Maar: Hij geeft ons daarbij zijn Geest en zijn vrede, ‘een ander soort vrede dan de vrede van deze wereld’.

Woelige tijden

Gods Geest en zijn vrede in ons hart, dat helpt ons door deze woelige tijden heen. Dat heeft christenen van alle tijden en plaatsen door hun woelige tijden heen geholpen. Daarvan getuigen mensen die hun geloof behouden hebben in perioden van ziekten en verlies, daarvan getuigen mensen die vervolg en gemarteld zijn in delen van de wereld waar je niet vrij bent om te geloven dat Jezus Heer is.

En ondertussen is Jezus nog steeds bezig zijn plan uit te voeren en te vervolmaken. Straks, als het verschil tussen onze dimensie en die van de hemel wegvalt, als het gordijn opgetrokken wordt, als Jezus terugkomt en het nieuwe Jeruzalem op aarde gevestigd wordt, als geloven aanschouwen wordt, als het oude voorbij gegaan is en het nieuwe gekomen, dan vallen alle dingen op zijn plaats.

Tussentijd

Tot die tijd houden wij het hoofd omhoog, de voeten op de grond, het hart vervuld met de Geest en leven wij -met vallen en opstaan- de principes van zijn Koninkrijk, zoals Jezus het ons leerde (Hand. 1:3). Soms kunnen angst, paniek, stress ons aanvliegen. De wereld lijkt wel gek geworden. Het kwade overschreeuwt het goede. Het verdriet laat je hart barsten. Je gedachten slaan op hol. God lijkt ver weg, verdwenen uit je leven, zoals Jezus verdween voor de ogen van zijn discipelen. Maar toch is er die belofte: we hebben zijn Geest en zijn vrede. Daarom zegt Paulus in Filippenzen 4: 5-9:

De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus.
En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben. Dan zal de God van de vrede bij jullie zijn.

Laten we dus zo Hemelvaart vieren: in het vertrouwen dat Jezus zijn beloften nakomt. Hij staat niet perplex van de huidige omstandigheden. En Hij laat ons ook niet alleen (Joh. 14:18). Hij is bij ons door zijn Geest. En Hij geeft ons zijn vrede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *