Wat we doen, doet er toe

Wat we doen, doet er toe. Hoe klein ook. Ook al lijkt het misschien onbetekenend. Vaak zijn het kleine dingen die ons vormen, of waardoor we anderen vormen. Het zijn de kleine dingen van de dag waar doorheen God kan werken. Een glimlach, een vriendelijk woord. Even tijd maken en een luisterend oor bieden. Een klusje dat je voor iemand kunt opknappen. Een kleine traktatie. Een WhatsApp berichtje. Een opmerking inslikken. Een kort gebed voor iemand.

 Leestijd: 3-4 minuten

 Wij zijn, gevormd door onze cultuur, vaak gefocust op snel resultaat, spectaculaire verhalen en grote successen. In het Koninkrijk van God werkt het (zoals zo vaak) juist andersom. De eersten zijn de laatsten. De minsten zijn de meesten. De kinderen zijn het voorbeeld. De armen zijn gelukkig. Door weg te geven, ontvang je. Wie verliest, overwint.

En is het je wel eens opgevallen hoeveel belang de Bijbel hecht aan kleine, doodgewone, aardse dingen? Het gaat over mussen en vissen, over bloemen en bomen, over zout en een verloren muntje, over het geven van een glas water en over samen eten.

Kleine dingen met grote liefde

God werkt door relaties, door trouw, door integriteit, door aandacht en zorg, door vriendelijkheid en goedheid en waarheid. In de waan van de dag, de sleur of juist de hectiek, is het goed om je daar bewust van te zijn. Je weet soms niet wat een kleinigheid (in jouw ogen) kan betekenen voor een ander, hoe groots dat kan zijn. En andersom: iedere kleine opoffering die jij jezelf getroost voor die ander, vormt jou. En de optelsom van al die kleine vormende momenten, maakt je klaar voor grotere dingen.

Moeder Theresa zei het al: “Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.’’ De Amerikaanse priester Tish Warren schrijft: “Het nieuwe leven waarin we gedoopt zijn, wordt uitgeleefd in dagen, uren en minuten. God vormt ons tot een nieuwe mensheid. En die formatie gebeurt in de kleine momenten van vandaag.” En Martin Luther King jr. zei: “Als een man geroepen is om straatveger te zijn, dan moet hij de straat vegen zoals Michelangelo schilderde, zoals Beethoven muziek componeerde, of zoals Shakespeare poëzie schreef. Hij moet de straat zo goed vegen dat alle hemelse en aardse heerscharen zullen zeggen: Hier woonde een geweldige straatveger, die zijn werk goed deed.”

Eeuwigheidswaarde

Juist in deze zware tijden geldt dit wellicht extra. Juist nú doet het er toe. Thuis, op je werk, in je buurt. De impact van je kleine daden is wellicht onzichtbaar, maar vergis je niet: het gaat lang mee. Sterker nog, het heeft eeuwigheidswaarde.

In 1 Korintiërs 3: 12-15 zegt Paulus:

Later zal vanzelf duidelijk worden hoe iedereen op dit fundament verder heeft gebouwd. Als je goed gebouwd hebt, is dat te vergelijken met goud, zilver en edelstenen. Als je slecht gebouwd hebt, is dat te vergelijken met hout, hooi en stro. Of je goed of slecht hebt gebouwd, zal te zien zijn op de laatste dag. Want die dag komt met vuur. En het vuur zal duidelijk maken waarmee is gebouwd. Als het bouwwerk dat je op het fundament hebt gebouwd, blijft staan, zul je van de Heer een beloning krijgen. Maar als het afbrandt, zul je geen beloning krijgen. Je zal wel zelf gered worden. Maar het zal zijn alsof je door het vuur bent gegaan.

Meedoen in Gods verhaal

Wij participeren in een groot verhaal: het verhaal dat God met deze aarde gaat. En onze daden hebben daarin betekenis. Er gaat een beslissend moment komen, is het geloof van christenen van alle tijden en plaatsen, waarop God gaat ingrijpen in de geschiedenis. De hemel zal dan op aarde neerdalen. En er zal dan sprake zijn van discontinuïteit én van  continuïteit: met alles wat slecht, onzuiver, onrechtvaardig, onrein is, zal afgerekend worden. Er zal geen ruimte meer voor zijn. Maar alles wat naar Gods wil is, wat tot Zijn eer is, waar Hij zelf aan gewerkt heeft, zal het oordeel doorstaan en zal blijven bestaan.

Een oud Johannes de Heer lied (166) bezingt het treffend:

Niets is hier blijvend.

Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.

Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,

 dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

De Amerikaanse predikante Fleming Rutledge zegt het zo: “De daden van christenen in de tegenwoordige tijd – hoe onbelangrijk ze ook mogen schijnen, hoe tevergeefs ze ook mogen lijken in de ogen van hen die werelds succes waarderen, worden nu al ingebouwd in Gods komende Koninkrijk.’’

Kijken naar Jezus

Nu bestaat het gevaar dat dit tot een heel activistische houding leidt; een juk waaronder je gebukt gaat. Maar Paulus heeft het over een fundament waarop je bouwt: dat fundament is Jezus. Te weten dat Hij alles al voor ons gedaan heeft, dat Hij het oordeel gedragen heeft en de hemel verdiend heeft, dat geeft ontspanning én verlangen en vrijheid om het goede te doen; zonder daarbij in valkuilen van prestatiedrang, perfectionisme, wetticisme, schuldgevoel of ijdelheid te stappen. Dat is ook een proces, met vallen opstaan, maar: je gaat lijken op wie je aanbidt.

De bekende theoloog N.T. Wright zegt dat schitterend: “Als je wilt weten wie God is, kijk naar Jezus. Als je wilt weten wat het betekent om mens te zijn, kijk naar Jezus. Als je wilt weten wat liefde is, kijk naar Jezus. Als je wilt weten wat verdriet is, kijk naar Jezus. En blijf doorgaan met kijken totdat je geen toeschouwer meer bent, maar je daadwerkelijk participeert in het drama dat Hem als het centrale karakter heeft.”

De liefde van Christus

Dus laten we onze plek innemen in dat drama. Laten we doorgaan met het te proberen, uit alle macht, zonder overspannen te raken. Ook vandaag weer. Laten we gevormd worden door de kleine, gewone, saaie, complexe, moeilijke, verdrietige, mooie, grappige mensen en situaties die deze dag op ons pad komen. Laten we niet bang zijn om te falen of vuile handen te maken. Jezus kwam tenslotte niet voor perfecte mensen. Hij kwam voor mensen die verloren en gebroken zijn. Hij kwam om hen heel te maken. Dat is het kostbare evangelie dat we hebben. Dát motiveert. Zo zegt Paulus het in 2 Korintiërs 5: 13-15:

Als we zo vol van de Geest zijn dat we dingen doen die de mensen vreemd vinden, dan doen we dat voor God. En als we gewoon zijn, dan zijn we dat voor jullie. Het gaat dus nooit om onszelf. Want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus. Want we hebben begrepen dat één Mens is gestorven voor alle mensen. Dat betekent dat in Hem eigenlijk iedereen dood is. Hij stierf voor iedereen, met de bedoeling dat de mensen niet meer voor zichzelf zouden leven. De bedoeling is dat ze zullen leven voor Jezus, die in hun plaats is gestorven en die door God weer levend is gemaakt.

 Waar je vandaag ook mee bezig bent, of het nu de afwas is in de keuken of een ingewikkeld gesprek met een collega, of je nu ingrijpende beslissingen moet nemen of dat je een saaie nachtdienst draait: steeds zijn er kansen om kwaliteit te leveren, goed te doen, met vreugde bezig te zijn. Waar het om gaat is: hoe doe je wat je doet en waarom doe je wat je doet? Wie ben je? Van waaruit leef je? Wat is je basis, je fundament?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *